سریع ترین کورس آلمانی

وضعیت پناهندگان در پیش دولت به رسمیت شناخته نشده، آنها پول اخذ نمکنند بخاطر کورس های زبان از طرف اداره فدرال مهاجرت - و
این روند میتواند زمان بسیار طولانی را برای تکمیل ان در بر گیرد!

در عین حال، کار داوطلبانه می تواند "تازه واردان" را
با توانایی زبانی خود جهت یابی
در اطراف محیط جدید خودباشد

به این دلیل که ما در حال حاضر با
ارائه پنج دوره کورس های زبان با سطوح های مختلف برای پناهندگان و پناهجویان فراهم کرده ایم

تاریخ درس و زمان های ان


- دوره ابتدای 1: سه شنبه و چهارشنبه، 15:00-16:30
- دوره ابتدای 2: سه شنبه و چهارشنبه، 15:30-17:00
- دوره متوسط  1: دوشنبه و سه شنبه، 17:00-19:00
- دوره متوسط  2: سه شنبه و پنجشنبه، 18:30-20:00
- دوره پدران و مادران: پنج شنبه و جمعه، 10:00-11:30

در طول دوره کورس پدران و مادران، ما ارائه مراقبت از کودکان شان را کرده ایم تا انها بتوانند به درستی و بدون کدام اختلال درس های خود را مطالعه کنند

در فبروری سال 2016، ما انتظار یک گروه بسیار بزرگ جدید
پناهندگان را در بورکهاوسن داریم. ما به طور عاجل نیاز بیشتر
داوطلبان را برای آموزش  زبان آلمانی برای پاسخگویی به تقاضا پناهجویان جدید داریم.هر کسیکه مایل به شرکت در این پروژه را دارد خوش آمدید میگویمکسانیکه به خوبی آلمانی صحبت کرده میتوانند منحیث یک معلم کمک به ما کنند. مااز همه شما می خواهیم که صبر و شکیبایی و همدلی داشته باشید

تماس
داکتر دورتیه فرایمیل spracherwerb.burghausen@web.de